Inleiding

De Tweede Bestuursrapportage 2018 gaat in op de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2018 en overige relevante ontwikkelingen.
De in de begroting opgenomen programma's en thema's zijn het uitgangspunt voor deze rapportage.

In deze bestuursrapportage wordt naast de inhoudelijke onderdelen ook nadrukkelijk ingegaan op de financiële prognose van het te verwachten rekeningresultaat over 2018. De relevante oorzaken zijn toegelicht. Het resterende deel van het jaar zal zo veel mogelijk gebruikt worden om de voor 2018 voorgenomen ambities te realiseren.