Stand van zaken sociaal domein

In Programma 1 Vitaal en Sociaal Breda is de actuele stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling in inkomsten en uitgaven van het Sociaal Domein weergegeven.