Stand van zaken statushouders

Statushouders

a. Het aantal statushouders die sinds 2013 in Breda wonen. 1392 personen. Dit betreft volwassenen en kinderen. Alleen volwassenen zijn inburgeringsplichtig.

b. Hoeveel van de bij (a) aangegeven statushouders hebben hun inburgering gehaald? 314 personen. Veel statushouders zitten in het traject, maar hebben deze nog niet afgerond. Daarnaast zijn er wachtlijsten voor inburgeringscursussen. En tenslotte zijn afgeronde trajecten pas laat terug te zien in onderstaande cijfers van DUO. De hele inburgeringstaak is een rijksverantwoordelijkheid, de gemeente heeft hier nu nog geen invloed op. In de plannen van minister Koolmees krijgt de gemeente op termijn wel meer invloed en zeggenschap bij inburgering.

c. Hoeveel van de bij (a) aangegeven statushouders zijn vrijgesteld? 41 personen

Asielgerechtigde + gezinsmigrant

Resultaten van personen die inburgeringsplichtig werden in:

(peildatum: 11-09-2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Voldaan

76

113

102

23

*

Ontheven

13

16

12

 0

0

Nog inburgeringsplichtig

*

47

129

373

203

Totaal

176

243

396

203

bron: DUO (https://duo.nl/data/Breda.pdf)

d. Hoeveel van de bij (a) aangegeven statushouders krijgt een bijstandsuitkering? 767 personen

e. Hoeveel van de bij (a) aangegeven statushouders hebben werk?
De uitstroom uit de uitkering( arbeid in dienstbetrekking, zelfstandig beroep of studie) bedraagt voor 2015 en 2016:14 statushouders, 2017: 19 statushouders en 2018: 43 statushouders (tot 1 aug.’18)

f. Zijn alle statushouders in beeld?
Vanuit de huisvestingsopgave zijn alle statushouders in beeld. De uitkeringsgerechtigde statushouders vanaf 01-01-2016 zijn tevens in beeld middels een persoonlijk plan voor de weg naar werk. De statushouders die daarvoor gehuisvest zijn met een uitkering worden in oktober ’18 overgedragen naar het team statushouders en hebben voor 2019 ook allemaal een persoonlijk plan.

g. Hoe zijn de ontwikkelingen op het gebied van voldoende woningen?

In de periode 01/01/2018 t/m 30/06/2018 zijn 460 woningen gebouwd in Breda. Hiervan zijn 61 sociale huurwoning door de Bredase corporaties gebouwd. Statushouders zijn voor huisvesting veelal aangewezen op de sociale huurvoorraad. Het college heeft de ambitie om in de periode 2018-2022 6.000 woningen te bouwen, waarvan 1.200 sociale huurwoningen.