Stand van zaken (top) sport

Wat zijn (voorlopige) resultaten van de Champions Trophy
De (financiële) rapportage over de Champions Trophy zal in januari 2019 beschikbaar zijn voor de Raad. Momenteel vindt de financiële afwikkeling plaats met subsidieverleners, partnes en leveranciers. Het is te vroeg nu reeds een voorlopig resultaat te geven.
Hoeveel extern geld is er aangetrokken, waar is men tegenaan gelopen?

  • Dit met het zicht op de mogelijke komst van de Vuelta en de benodigde co-financiering aldaar.
  • Het is te vroeg nu reeds een voorlopig resultaat te geven.

Waar kwamen de bezoekers vandaan, vooral Breda of nationaal?
Het is te vroeg nu reeds een voorlopig resultaat te geven.